• Locatia
  Strada Negru Voda, Nr: 164, Câmpulung, Arges
 • Telefon
  +4 0737.700.797
 • Deschis
  Luni - Duminica
  07:00 - 23:00

Trimite mesaj

  Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în: L. Nr. 109/24.05.2019 Publicată în M.Of. Nr. 418/28.05.2019

  Art. 48 – Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al publicului la cel puţin următoarele categorii de informaţii:
  a) denumirea, statutul juridic şi sediul social;

  • SC AVE CONCRETE MEDIA SRL;
  • Campulung , Str.Negru Voda, nr: 164, jud. Arges;

  b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală;

  Licenta: TV-C 833.1

  • Reprezentant legal: Marius Dumitrescu;
  • Marius Dumitrescu: 100%;

  c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;

  • Administrator:  Marius Dumitrescu;
  • Responsabil editorial: Marius Dumitrescu;

  d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv;

  • Campulung , Str.Negru Voda, nr: 164, jud. Arges;;
  • e-mail: contact@supertv.ro
  • www.supertv.ro
  • telefon: 0737 700 797;

  e) lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;

  • Super TV/ Super TV HD;

  f) * Abrogată prin L. nr. 333/2009
  g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.

  CONTACT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI – CNA

  Adresa : Bd. Libertatii nr.14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, ROMÂNIA

  Tel : +40 (0)21 305 5350
  Fax : +40 (0)21 305 5354/56
  E-mail : cna@cna.ro

  Go top